پنجشنبه 14 اسفند 1393 | | |
نظرسنجی

با توجه به اینکه ترم های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به سه ترم افزایش یافته است ، چقدر با این موضوع موافق هستید؟
  مناسب نیست
  مناسب است
  فرقی نمی کند
همایش ها


کسب رتبه 11 دانشگاه های معتبر کشور