صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
جستجو سریع
 
   
شماره جاری  
پاییز 1393
 
شماره 12

 

فصلنامه حکمت وفلسفه دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج با هدف انتشـــــار مقالات ودستاوردهای پژوهشی دررشتـــه فلسفه اسلامی وکلیه رشته های مرتبط با آن  اعم از : فلسفه علم ، فلسفه دین ، فلسفه تطبیقی ، عرفان وکلام جدید وقدیم دراین مرحله با رتبه علمی عمومی وبصورت فصلنامه ( چهار شماره درسال) به چاپ می رسدو درشمارگان بعدی چنانچه شرایط لازم برای ارتقاء مرتبه احراز گردد، به رتبه علمی – پژوهشی ارتقاء خواهد یافت.

این مجله براساس مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی به شماره 218488/87 تاریخ 19/6/88 با نام حکمت و فلسفه انتشار می یابد.

 

این مجله براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره 24722/90 تاریخ 27/9/90  از این شماره با نام فلسفه  و کلام انتشار می یابد.