امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اساتید همکار در امور پایان نامه ها

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی   از کشور انگلستان

اسماعیل گنجیان

 

   

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

از کشور اتریش یورگن  فریدل

 

   

 اساتید همکار در ژورنالهای بین المللی

 

K. Maleknejad, Prof.

Department of Mathematics, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

maleknejad@iust.ac.ir

http://webpages.iust.ac.ir/maleknejad/

 

M. Zohrehbandian, Assistant Prof.

Department of Mathematics, Islamic Azad University-Karaj Branch, Karaj, Iran.

zohrebandian@yahoo.com

M. Khodabin, Assistant Prof.

Department of Mathematics, Islamic Azad University-Karaj Branch, Karaj, Iran.

mkhodabin@gmail.com

     

Ravi P. Agarwal, Prof.

Department of Mathematics, Florida Institute of Technology, Melbourne, FL, USA.

agarwal@fit.edu http://cos.fit.edu/math/faculty/agarwal/

Member of Editorial Board: Nonlinear Oscillations

H.R. Arabnia, Prof.

Department of Computer Science, University of Georgia, Athens, Georgia, USA.

hra@cs.uga.edu

http://www.cs.uga.edu/~hra/

Editor-in-chief: The Journal of Super Computing

Co-Chair: World Academy of Science

Weimin Han, Prof.

Department of Mathematics, University of Iowa, Iowa city, IA 52242, USA.

whan@math.uiowa.edu http://www.math.uiowa.edu/~whan/

Associate Editor: Journal of Computational Analysis and Applications

Associate Editor: Journal of Applied Functional Analysis

     

B.N. Mandal, Prof.    

Department of Physics and Applied Mathematics, Indian Statistical Institute, Kolkata, India.

biren@isical.ac.in

http://www.isical.ac.in/~pamu/

 

Katta Murty, Prof.

Department of Industrial and Operations Engineering, University of Michigan, USA.

katta_murty@umich.edu

http://www-personal.umich.edu/~murty/

Donal O'Regan, Prof.

Department of Mathematics, National University of Ireland, Galway, Ireland.

donal.oregan@nuigalway.ie

     

E. Shayan, Prof.  

Department of Operations Management, Bang College of Business, KIMEP, Almaty, KZ.

ebrahim@shayan.com.au

http://www.shayan.com.au/

Patricia J.Y. Wong, Prof.

Scholl of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore.

ejywong@ntu.edu.sg

http://www3.ntu.edu.sg/eee/eee4/cv/ejywong.htm

Rosihan Ali, Prof.

School of Mathematical Sciences, Universiti Sains Malaysia.

rosihan@cs.usm.my This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://math.usm.my/rosihan/

Editor in Chief: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society

     

    طرح سازمان ملل با عنوان "Academic Impact"

 

 

 

اقدام ابتكاري سازمان ملل با عنوان "تاثير دانشگاهي"، مشاركتي جهاني است كه موسسات آموزش عالي و پژوهشي را مانند شبكه اي به يكديگر و به سازمان ملل متحد مرتبط مي سازد تا بدينوسيله و از طريق فعاليت هاي پژوهشي، از اصول 10 گانه این اقدام سازمان ملل-- كه از جمله عبارتند از آرمان هاي توسعه هزاره از قبیل ريشه كني گرسنگي و فقر شديد، تحقق آموزش همگاني، كاهش مرگ و مير كودكان، بهينه سازي بهداشت مادران، مبارزه با گسترش ايدز و ساير بيماري ها و حصول اطمينان از پايداري محيط زيست – حمایت نمایند.

 

از اعضا انتظار مي رود:

 1. هر ساله حمايت خود را حد اقل از يكي از اصول 10 گانه در قالب فعاليت هاي پژوهشي اعلام نمايند. اين حمايت براي مثال مي تواند در قالب يك طرح تحقيقاتي، مقاله، برگزاري كنفرانس، و يا دیگر اقدامات ويژه درون دانشگاهي به ابتکار دانشگاه، صورت پذيرد.  مي توان با برقراري ارتباط با ساير اعضاي اين طرح، به صورت مشترك در زمينه هاي مورد علاقه فعاليت نمود. اقدام هاي مورد نظر مي بايست جهت اطلاع رساني به سازمان ملل نيز منعكس شود.

 2. فعاليتهاي پژوهشي مرتبط با طرح جهاني "Academic Impact"  را به نحوي  برجسته در سايت دانشگاه منعكس نمايند.

 

*  *  *

 

 

اصول ده گانه طرح تاثیر دانشگاهی

 

طرح "تاثیر دانشگاهی" مبتنی بر تعهد به حمایت و پیشبرد اصول دهگانه ذیل می باشد:

 1. اصول مبین در اساسنامه سازمان ملل مبنی بر ارزشها و معیارهایی که تعلیم و تربیت به دنبال آن است.

 2. حقوق بشر، از جمله آزادی بیان، ابراز عقیده و حق سوال کردن

 3. حق همگانی برای آموزش صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب یا قومیت

 4. فرصت کسب مهارت و دانش لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی برای کلیه افراد علاقه مند

 5. ظرفیت سازی در سیستم های آموزش عالی در سرتاسر جهان

 6. حمایت از اقامت جهان شمول از طریق آموزش

 7. پیشبرد صلح و رفع معضلات از طریق آموزش

 8. پرداختن به موارد مربوط به فقر از طریق آموزش

 9. پیشبرد ثبات و پایداری از طریق آموزش

 10.  حمایت از گفتگوی فرهنگ ها و افزایش درک متقابل و از بین بردن عدم تحمل از طریق سیستم آموزشی