اطلاعيه های وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بازگشت به صفحه اصلی

 

به منظور رفاه و تسهيل در پرداخت شهريه تحصيلي دانشجويان، صندوق رفاه دانشجویان و حوزه معاونت دانشجوي در نظر دارد بر حسب مقررات و آئین نامه های مربوط اقدام به اعطاي وام تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط نمايد. لذا آن دسـته از دانشجويانی كه مايل به استفاده از اين تسهيلات مي باشند می بايست ضمن رعايت مندرجات دستورالعمل قيد شده اين اطلاعيه، جهت دريافت وام در طول تحصیل به شرح مندرجات ذيل به امور دانشجويي دانشكده متبوع خود و یا وب سایت دانشگاه - صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمايند.

 اطلاعیه وامهای نیمسال دوم 93-92

 خیلی مهم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که از وامهای صندوق رفاه استفاده نموده اند می­رساند :

از تاریخ 11/10/92   امکان پرداخت آنلاین اقساط وام فراهم گردیده است ، لذا خواهشمند است از این پس از  پرداخت حضوری اقساط دربانک خوداری نموده، و برای پرداخت اینترنتی اقساط وام به فایل اینترنتی خود مراجعه و از قسمت صندوق رفاه (پرداخت اقساط صندوق رفاه) نسبت به پرداخت اقساط وامهای مختلف به صورت جداگانه اقدام نمائید  0

(بجزء دانشجویان علوم و تحقیقات البرز که به روال قبل خواهدبود)

                                          

 اطلاعیه 

"بسیار مهم"

از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمان ثبت نام نیمسال دوم 93-92 به نکات ذیل توجه نمایند :

تسویه حساب کلیه بدهی­ها(اعم از اقساط معوق وامهای کوتاه مدت، میان مدت ،ازدواج، مسکن و ...)

 بدیهی است با دانشجویانی که تا تاریخ مذکور بدهی خود راپرداخت ننمایند برابر مقررات صندوق رفاه (بسته شدن فایل آموزشی ، محرومیت از دریافت تسهیلات صندوق رفاه تا پایان تحصیل ، به اجراگذاشتن تضمین و...) اقدام خواهد شد.                       

شرايط و ميزان اخذ وام:

1-     تشخيص نياز دانشجويان به دريافت وام از طريق امور دانشجويي دانشكده مربوط خواهد بود.

2-     نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویی

3-      نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی باید معدل کل بالاتر از 12 باشد)

4-      خوش حسابی در پرداخت اقساط وامهای صندوق رفاه     

5-      وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول، ترم آخر و میهمان تعلق نمی گیرد.

6-     هر دانشجو فقط می تواند از یکی ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد کرج در هر ترم استفاده نماید.                                       

 

مراحل اخذ وام:

1-     مطالعه دقيق اطلاعيه ها جهت آگاهي از چگونگي ميزان وامي كه به رشته تحصيلي دانشجو تعلق مي گيرد.

2-    مراجعه به ادارات امور دانشجويي و مسئولين مربوط در دانشكده متبوع  و یا سایت فارسی دانشگاه جهت دريافت فرم وام.                     

3-   تكميل فرم مربوط توسط ذينفع ( دانشجو) و ضامن.

4-   تحويل فرم تكميل شده به انضمام مدارك لازم به مسئولين امور دانشجويي دانشكده در زمانهاي تعيين شده.

 

میزان وام کوتاه مدت (تقسیط شهریه) وزمان پرداخت آن

رشته تحصيلي

مبلغ وام

رشته های علوم انساني بغير از روانشناسي بالینی

3،500،000

 رشته روانشناسي بالینی

4،000،000

رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، تربيت بدني، علوم پزشكي و كارداني دامپزشكي

5،000،000

مقطع كارشناسي ارشد کليه رشته ها و دكتري دامپزشكي

6،000،000

مقطع دکتری تخصصی

10،000،000

زمان درخواست وام برای نیمسال اول هرسال تحصیلی از اول تا آخر مرداد ماه و برای نیمسال دوم، اول تا آخر دی ماه می باشد

 

 برای دریافت فرم وام این جا را کلیک نمایید

ازدواج،اجاره مسكن، هزینه تحصیلی وضروری

 

نوع وام

مبلغ وام

میلغ چک تضمین

مدت باز پرداخت

ازدواج

15،000،000

18،000،000

20 ماه

مسکن (مجرد)

5،000،000

6،000،000

12 ماه

مسکن (متاهل)

7،000،000

8،400،000

"

کمک هزینه تحصیلی (مجرد)

5،000،000

6،000،000

"

کمک هزینه تحصیلی (متاهل)

6،000،000

7،200،000

"

ضروری تا سقف

12،000،00

14،400،00

20 ماه

زمان درخواست وام برای نیمسال اول هر سال تحصیلی، از اول آبان تا آخر آذر ماه و برای نیمسال دوم، اول اردیبهشت ماه تا آخر تیر ماه می باشد

 

 

وام میان مدت

نوع وام

مبلغ وام

میلغ چک تضمین

مدت باز پرداخت

رشته های علوم انساني بغير از روانشناسي بالینی

5،000،000

6،000،000

10 ماه

 رشته روانشناسي بالینی

6،000،000

7،200،000

رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، تربيت بدني، علوم پزشكي و كارداني دامپزشكي

8،000،000

10،000،000

"

مقطع كارشناسي ارشد کليه رشته ها و دكتري دامپزشكي

12،000،000

14،400،000

"

مقطع دکتری تخصصی

20،000،000

24،000،000

"

زمان درخواست وام برای نیمسال اول از اول تا آخر مرداد ماه هرسال و برای نیمسال دوم اول تا آخر دی ماه هرسال می باشد

 

 

 

وام بلند مدت

1-     وام بلند مدت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری براساس دستورالعمل جدید (اولویت بندی نیمسال دوم 93-92)

این وام درهرسال تحصیلی یک بار در صورت تخصیص اعتبارات لازم از طرف وزارت علوم پرداخت خواهدشد.

*        شرايط وام گيرنده:

1-سنوات تحصيلي نبايد بيش از سقف مجازباشد.

جدول سنوات مجازو تعداد دفعات مجاز استفاده از وام

كارشناسي ارشد

حداكثر 4 نيمسال          تا ترم    4

3 بار

دكتراي تخصصي

حداكثر 8 نيمسال            "        8

4بار

دكتراي حرفه اي

حداكثر 12 نيمسال         "         12

6 بار

 

2-دانشجويانيكه بيش از دو ترم مشروط   ومعدل کل شان بالاتر از 14 است ميتوانند براي دريافت وام اقدام نمايند ، (ولي پرداخت وام منوط به تایید وزارت علوم  خواهد بود .)

3-چنانچه دانشجودرمقاطع قبلي ازوام بلندمدت وزارت علوم استفاده نموده وبدهي داردبايد دفترچه اقساط وام مقطع قبلي خودرا گرفته باشند.

تذکر : وام مذکور پس از تامین اعتبارو تائید ازطرف وزارت علوم بحساب شهریه دانشجو منظورخواهد شد . لذا تکمیل وتحویل فرم  به منزله اخذ وام نیست . ودانشجو ملزم به پرداخت شهریه خود می باشد .

 

زمانبندی تحویل فرم وام به صندوق رفاه دانشجویان

ورودیهای91 به بعد کارشناسی ارشد ،87 به بعددکترای حرفه ای و دکترای تخصصی89 به بعد

 

  تا 23/11/92  الی 30/11/92  ازساعت 8صبح تا 12 ظهر

تذکر:

 برای تحویل فرم وام داشتن انتخاب واحد

 

درنیمسال دوم 93/92 الزامی است

***برای سایرمقاطع درصورت تامین اعتبار متعاقبا" اعلام خواهد شد.***

 مدارك موردنيازبراي اولين بار:

1-پرينت وتكميل فرم 20و21 (بصورت يك برگه a4 پشت رو)  و22 بصورت خوانا وبدون خط خوردگی.

2-اصل تعهدنامه محضري (به اندازه A4 ) به همراه دوبرگ كپي4A.         (آدرس  متعهد ،ضامن ودفترخانه بايد كامل وخوانا باشد)

3-كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو وضامن.

4-آخرين حكم(استخدامي) ضامن.

تذكر-(ضامن بايد كارمند دولتي باشد) - (شرایط ضامن پیوست 23)

5-آخرين فيش حقوقي ضامن

6-كارنامه كل دانشجو

  مدارك موردنيازبراي كسانيكه قبلا ازوام بلندمدت استفاده نموده اند

1-پرينت وتكميل فرم 20و21( بصورت يك برگه a4 پشت رو  ) و22 بصورت خوانا وبدون خط خوردگی.

2-كپي A4 تعهدنامه محضري                3- آخرین فیش حقوقی ضامن                       4-     كارنامه كل دانشجو.

تذکر مهم : دانشجویانی که در سالهای قبل  ضامن بازنشسته معرفی کرده اند ارائه کواهی کسر ازحقوق  درزمان فارغ التحصیلی الزامی است.

 شرايط بازپرداخت اقساط وام بلندمدت وزارت علوم

1-پرداخت 10%ازكل وام دريافتي  حداکثر یک ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی ودریافت دفترچه اقساط .درغیراینصورت باید کل بدهی بصورت یکجا پرداخت گردد .

2-باقيمانده بدهي به صورت اقساط طولاني مدت باكارمزد4%باتوجه به مبلغ بدهي.

3-زمان  شروع بازپرداخت اقساط باقيمانده  وام براي آقايان  مشمول، 33 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصيلی ، و براي بقيه افراد9ماه بعداز فارغ التحصيلي.         

 

 

2-     وام بلند مدت از اعتبارات صندوق رفاه واحد:

این وام هم سالی یک بار بوده وبصوت محدود و داشته مجوز لازم پرداخت خواهد شد

میزان وام و تضمین وام بلند مدت صندوق رفاه واحد

نوع وام

مبلغ وام

میلغ چک تضمین

مدت باز پرداخت

رشته علوم انساني بغير از روانشناسي بالینی

4،000،000

4،800،000

 

شروع قسط یک ماه بعد از فارغ التحصیلی درغیر اینصورت باید یکجا پرداخت شود

رشته روانشناسي بالینی

4،500،000

5،400،000

رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، تربيت بدني، علوم پزشكي و كارداني دامپزشكي

5،000،000

6،000،000

مقطع كارشناسي ارشد کليه رشته ها و دكتري دامپزشكي

8،000،000

10،000،000

 مقطع دکتری تخصصی

15،000،000

18،000،000

زمان درخواست وام متعاقبا" اعلام خواهد شد

 

  • برای دریافت فرم این جا را کلیک نمایید