کلیه حقوق این سایت مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می‌باشد .

آدرس : کرج - انتهای رجائی شهر ، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال - صندوق پستی :313 - 31485- info@kiau.ac.ir