دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج

آدرس وب سایت شخصی اساتيد محترم دانشگاه

 

کلیه اساتید محترمی  که در server  دانشگاه شناسه کاربر دارند  دارای پست الکترونیک با دامنه (kiau.ac.ir) و همچنین وب سایت شخصی می باشند.
جدولی که مشاهده می فرمایید بر اساس "نام کاربر" مرتب گردیده است . آدرس پست الکترونیک هر کاربر همان
username بعلاوه kiau.ac.ir  به صورت Username@kiau.ac.ir  می باشد . به علت اینکه برنامه هایی که به طور اتوماتیک دراینترنت در جستجوی آدرسهای پست الکترونیک  معتبر دانشگاهی هستند ، نتوانند از این طریق از  آدرس شما  جهت فرستادن  هرزنامه ها و تبلیغات استفاده کنند ، آدرس پست الکترونیک کاربران به طور کامل  پشت سر هم ذکر نشده است.
روش
update نمودن home page شخصی
به طور کامل در اینجا ذکر گردیده است که به سادگی می توانید با برنامه ای مانند frontpage که جزء مجموعه های office و بسیار شبیه microsoft word می باشد وب سایت خود را طراحی نموده و در فضای اختصاصی وب سایت خود قرار دهید.اگر در این مورد باز هم اطلاعات دیگری لازم داشتید می توانید به  support@kiau.ac.ir نامه بفرستید . اساتید محترم اگر شماره تلفن خود را هم به این آدرس Email  نمایند حتما با آنها تماس گرفته خواهد شد.
اساتید محترمی که وب سایت شخصی خود را تغییر دادند به آدرس support@kiau.ac.ir نامه فرستاده و اطلاع دهند تا آدرس  وب سایت شخصی آنها   برای دسترسی سریعتر  کاربران  نمایانتر گردد.
 

Full Name
DEPARTMENT
WEB ADDRESS
Abas, Ahmadi science http://kiau.ac.ir/~a-ahmadi
Afshin, Rajabi khorami science http://kiau.ac.ir/~a-khorrami
Abdollah, Mohammadi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~a-mohamadi
Alireza, Shokrgozar Psychology http://kiau.ac.ir/~a-shokrgozar
Abolfazlm Zarei Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~a-zarei
ali, erfani science http://kiau.ac.ir/~a.erfani
Arezoo, farazandeh Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~a.farazandeh
Ahmad, Karbalaee mohamad meigooni Psychology http://kiau.ac.ir/~a.karbalaee
Abbas, Keymanesh Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~a.keymanesh
ahmad, khanipour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~a.khanipour
Abbas, Khodayari Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~a.khodayari
Abolfazl, Mollajan Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~a.mollajan
Abdolali, movahedi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~a.movahedi
anvarsadat, nayedinia Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~a.nayedinia
Abolfath, Nikranjbar Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~a.nikranjbar
alireza, pourebrahimi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~a.pourebrahimi
A, Ramezani science http://kiau.ac.ir/~a.ramezani
Ali Asghar, Shafiei khorshidi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~a.shafiei
Abbas, Tamjidi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~a.tamjidi
afshin, zargar Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~a.zargar
Amineh, Amini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~aamini
Mohamad, Akbarkar Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~abarkar
Gholam Abbas, Jamali shahrbabak Unknown http://kiau.ac.ir/~abbas.jamali
Abbas, Khamseh Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~abbas.khamseh
Sousan, Abgineh, Esfandiari Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~abgineh
Abolghasem, Lavvaf Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~abolghasem.lavvaf
Adis, Kraskian mujemnari Psychology http://kiau.ac.ir/~adis.kraskian
Abdolrasol, Entezari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~aentezari
Bahram, Afshar science http://kiau.ac.ir/~afshar
Samad, Aghaei science http://kiau.ac.ir/~aghaei
Ramin, Aghajafari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~aghajafari
Alireza, Giti Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~agiti
Ahmad, Borjali Psychology http://kiau.ac.ir/~ahmad.borjali
Ahmad, Goldar Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~ahmad.goldar
Ahmad, zakeri Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~ahmad.zakeri
http://kiau.ac.ir/~ahmadi2222
Hamid, Ahmadmehrabi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~ahmadmehrabi
Ajang, Tajdini Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~ajang.tajdini
Ali, Abedi Unknown http://kiau.ac.ir/~ali.abedi
Ali, Askari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~ali.askari
Ali, Karimi goodarzi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~ali.karimi
Ali, Kashani Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~ali.kashani
Ali, Khanmirzaei Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~ali.khanmirzaei
Ali, Moradkhani Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~ali.moradkhani
ali, ramezani Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~ali.ramezani
Ali, Shahrjerdi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~ali.shahrjerdi
Ali, Zarei Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~ali.zarei
Ali, Sorbi science http://kiau.ac.ir/~ali_sorbi
Akbar, Alibeigloo Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~alibeigloo
Eidy, Alijani Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~alijani
Seyed Alireza, Hashemizadeh Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~alireza.hashemi
alireza, noshary Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~alireza.noshary
alireza, rezaeian Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~alireza.rezaeian
alireza, shaghayegh Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~alireza.shaghayegh
alireza, shooreshi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~alireza.shooreshi
ali, taghipour Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~alitaghipour
mahdieh, alizadeh science http://kiau.ac.ir/~alizadeh
amin, nikelham Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~amin.nikelham
sayyed amir, hosseini science http://kiau.ac.ir/~amir.hosseini
amir, lashgari Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~amir.lashgari
amir, noori valandeh Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~amir.noori
amir, sarshin Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~amir.sarshin
amirali, raeisi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~amirali.raeisi
toraj, amirkhosravi Unknown http://kiau.ac.ir/~amirkhosravi
khadijeh Amoei dizaji Psychology http://kiau.ac.ir/~amoei
Alireza, Shaghayegh Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~ar-shaghayegh
susan, arab bahmani Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~arab.bahmani
asghar, arabian Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~arabian
Armin, Amini Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~armin.amini
dr alireza, rahimi Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~arrahimi
Asghar, Arzhang science http://kiau.ac.ir/~arzhang
adineh, asgharinejad kasimi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~asgharinejad
Orang, Ataei Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~ataee
elham, azadegan science http://kiau.ac.ir/~azadegan
azam, shokri cheshmeh sabzi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~azam_shokri
azamsadat, emami meibodi science http://kiau.ac.ir/~azamsadat.emami
Mitra, Azizi Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~azizi
Bahram, Salasel Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~b-salasel
behzad, daneshfar Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~b.daneshfar
B Mirza science http://kiau.ac.ir/~b.mirza
batool, mohamadi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~b.mohamadi
bita, rahimi badr Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~b.rahimi
seyyed bahadour, zakizadeh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~b.zakizadeh
Behzad, Behnam Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~b_behnam
gholamreza, babaei roochi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~babaei
http://kiau.ac.ir/~babak.mahmoodi
babak, shoaibi omrani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~babak.shoaibi
babak, Dorbeiki Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~babak_dorbeiki
Arya, Badiei Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~badiei
Kambiz, Baghalian Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~baghalian
Baghchi Narges Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~baghchi
dr bagher, sanai zaker Psychology http://kiau.ac.ir/~bagher.sanai
zhaleh, bagherli Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~bagherli
seyed mohialdin, bahari Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~bahari_mohialdin
Banafshe, Baheri Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~baheri
bahram, kalhor Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~bahram.kalhor
Banafsheh, Karbakhsh Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~banafsheh.karbakhsh
Bahman, Banimahd Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~banimahd
esmaeil, barazandeh asl Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~barazandeh
bastanfard Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~bastanfard
batool, pashang Psychology http://kiau.ac.ir/~batool.pashang
behnaz, nahvi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~behnaz.nahvi
behrooz, shojaei science http://kiau.ac.ir/~behrooz.shojaei
Ali, Mosayebi Behrooz Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~behrooz
behzad, jamali aghbash science http://kiau.ac.ir/~behzad.jamali
Behzad, Salehi science http://kiau.ac.ir/~behzadsalehi
bita, mohtat Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~bita.mohtat
biuk, tajeri Psychology http://kiau.ac.ir/~biuk.tajeri
Elham, Boostan science http://kiau.ac.ir/~boostan
Mojgan, Borandeh Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~borandeh
mohammad hasan, borhanifar Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~borhanifar
Catchall Unknown http://kiau.ac.ir/~catchall
cimin, roanaghi Psychology http://kiau.ac.ir/~cimin.roanaghi
abbass, dabiransari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~dabiransari
najafgholi, dabiri Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~dabiri
younos, daghigh Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~daghigh
Zohre, Darabi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~darabi
Mostafa, Darestani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~darestani
mohammad, esmaeil dasar Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~dasar
abdolreza, dehghani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~dehghani
Delara, nemati pirali Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~delara.nemati
hesam, derili science http://kiau.ac.ir/~derili
Mahrouz, Dezfoulian science http://kiau.ac.ir/~dezfoulian
Davod, Habibi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~dhabibi
ahmad, doosthoseini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~doosthoseini
dr hasan, ahadi Psychology http://kiau.ac.ir/~dr.ahadi
Elham, Keshmirizade science http://kiau.ac.ir/~e-keshmirizade
Esmat, Mohajeri science http://kiau.ac.ir/~e-mohajeri
esmat, danesh Psychology http://kiau.ac.ir/~e.danesh
enayatollah, veisseh tehrani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~e.veisseh
seyed ebrahim, arman Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~ebrahim.arman
tahereh, ebrahimifar Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~ebrahimifar
mahdis, ebrahimzadeh science http://kiau.ac.ir/~ebrahimzadeh
effat, neghabi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~effat.neghabi
elham, boustan science http://kiau.ac.ir/~elham.boustan
Elnaz Haji Rafiei Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~elnaz.hajirafiei
Azamolsadat, Hoseini science http://kiau.ac.ir/~emami-meibodi
parviz, emamzadehfard Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~emamzadehfard
Paridokht, Eshkovari Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~eshkovari
Mohammad Reza, Eskandari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~eskandari
esmaeil, yousefi science http://kiau.ac.ir/~esmaeil.yousefi
esmat, mohajeri science http://kiau.ac.ir/~esmat.mohajeri
Reza, Ezati science http://kiau.ac.ir/~ezati
Farideh, Heydari science http://kiau.ac.ir/~f-heydari
Faridh, Khaki science http://kiau.ac.ir/~f-khaki
farzaneh, ahmadzadeh syahrood Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~f.ahmadzadeh
feizollah, akbari dastak Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~f.akbari
Fariba, Alaviani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~f.alaviani
dr farnaz, aminsalehi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~f.aminsalehi
farhad, divsalar Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~f.divsalar
fatemeh, keyhanlou Unknown http://kiau.ac.ir/~f.keyhanlou
fayaz, aghayari Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~f_aghayari
farahnaz, meschi Psychology http://kiau.ac.ir/~fa.meschi
Fakhreddin Soltani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~fakhreddin.soltani
familkhalili Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~familkhalili
farah, azizi naghdloo Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~farah.azizi
farahnaz, asadifard Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~farahnaz.asadifard
Faramarz, Hajami Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~faramarz.hajami
ali akbar, farashiani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~farashiani
Manochehr, Zarinkafsh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~farazan
Mehran, Farhoudi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~farhoudi
fariba, aghaei Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~fariba.aghaei
fariba, salehi science http://kiau.ac.ir/~fariba.salehi
fariborz, moayer Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~fariborz.moayer
farideh, khaki science http://kiau.ac.ir/~farideh.khaki
Mohamad, farjadi nasab Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~farjadi
Alireza, farokhnia science http://kiau.ac.ir/~farrokhnia
farzad, golshanpour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~farzad.golshan
farzad, paknejad Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~farzad.paknejad
Frazad, PAknejad Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~farzad_paknejad
farzam, golgooei science http://kiau.ac.ir/~farzam.golgooei
farzam, golgooie science http://kiau.ac.ir/~farzam.golgooie
farzaneh, tajdini Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~farzaneh.tajdini
Reza, Farzipour Saen Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~farzipour
fateme, parsa science http://kiau.ac.ir/~fateme.parsa
fatemeh, hajakbari science http://kiau.ac.ir/~fatemeh.hajakbari
fatemeh, heidari Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~fatemeh.heidari
Fatemeh, Kerman Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~fatemeh.kerman
fatemeh, zam Psychology http://kiau.ac.ir/~fatemeh.zam
reza, fathi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~fathi
amjad, fazel asadi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~fazel.asadi
Fateme, bornaki Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~fbornaki
farahnaz, kargar behbahani science http://kiau.ac.ir/~fk.behbahani
maryam, farmahini farahani science http://kiau.ac.ir/~fm.farahani
Farhad, Moosakhani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~fmoosakhani
farhad, nowrouzian Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~fnowrouzian
feraidoon, ohadi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~fohadi31
shervin, forouzanmehr Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~forouzanmehr
forozan, alaei novin Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~forozan.alaei
alaei, nouvin Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~fouroozan.alaei
Peyman, froozesh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~froozesh
ghasem, nikkhoo Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~g.nikkhoo
behnaz, ganji namin Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~ganji.namin
hadi, azimi garekani Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~garekani
ghasem, tohidloo Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~gh.tohidloo
Farid, Ghaemi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~ghaemi
seyyed ghani, eftekhari Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~ghani.eftekhari
Banafshe, Gholamhoseini Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~gholamhoseini
hosain, gholizadeh science http://kiau.ac.ir/~gholizadeh
Mamsour, Ghomshei Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~ghomshei
http://kiau.ac.ir/~gisarezaie
gita, akbari Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~gita.akbari
Alireza, Golchin science http://kiau.ac.ir/~golchin
Mohammadreza, golchoobi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~golchoobi
Earaj, Goldozian Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~gold
golnoosh, ahmadi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~golnoosh.ahmadi
Hamidreza, Khatami science http://kiau.ac.ir/~h-khatami
hamidreza, rezazadeh science http://kiau.ac.ir/~h-rezazadeh
Hamed, Sabet Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~h-sabet
hamid, ahmadzadeh Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~h.ahmadzadeh
hesam, baheri science http://kiau.ac.ir/~h.baheri
Hannaneh, Etemadinia Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~h.etemadinia
seid, hossein hosseini Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~h.hosseini
hamid, mehrabi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~h.mehrabi
hosein, moradi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~h.moradi
hoseinali, nowzari Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~h.nowzari
Hossein, Sanagoo science http://kiau.ac.ir/~h.sanagoo
hosein, rassi science http://kiau.ac.ir/~h_rassi
dr hosein, sepasi Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~h_sepasi
Dr. H Zoghi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~h_zoghi
habibeh, hadad dabaghi science http://kiau.ac.ir/~habibeh.hadad
Aliakbar, Habibnia Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~habibnia
Ebrahim, Hadavi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~hadavi
azam, haddadi science http://kiau.ac.ir/~haddadi
mohammad hadi, moradi science http://kiau.ac.ir/~hadi.moradi
hadi, poortaghi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~hadi.poortaghi
Mohamad Hosein, Hafezian Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~hafezian
mostafa, haghjoo shkd]d Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~haghjoom
Ramin, Hajikhani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~hajikhani
Mohammad, Hakami Psychology http://kiau.ac.ir/~hakami
hamed, barmas Psychology http://kiau.ac.ir/~hamed.barmas
hamed, shirazi beheshti Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~hamed.beheshti
hamed, tayebi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~hamed.tayebi
Hamid, Aghaheydar Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~hamid.aghaheydar
Mehrabi Hamid Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~hamidmehrabi
Iraj, Harsini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~harsini
hasan.shavandi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~hasan.shavandi
Seid, Khalil Hoseini Hashemi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~hashemi
ElhamSadat, Hashemizadeh science http://kiau.ac.ir/~hashemizadeh
hassan, hatefi science http://kiau.ac.ir/~hassan.hatefi
Behzad, Hemati Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~hemati
hassan, mollajan Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~hm.mollajan
hosein, mehravaran science http://kiau.ac.ir/~hmehravaran
hossein, hosseini Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~ho.hosseini
Alireza, Hojabri science http://kiau.ac.ir/~hojabri
Hojat, Marzani Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~hojat.marzani
Shahla, Hojat Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~hojat
homa, davoodi garmaroodi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~homa.davoodi
horieh, noktehdan Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~horieh.noktehdan
hossain, azad Psychology http://kiau.ac.ir/~hossain.azad
seyedhossein, hosseini Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~hossein.hosseini
Abolghasem, Hoseini science http://kiau.ac.ir/~hosseini
shahrouz, hosseininia man http://kiau.ac.ir/~hosseininia
hamidreza, feili Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~hr.feili
Ibrahimnejad Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~ibrahimnejad
javad, mohammadzadeh science http://kiau.ac.ir/~j.mohammadzadeh
javad, yaghoobi derabi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~j.yaghoobi
Seid, Abdollah Jafari Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~jafari
Hedye, JahanBakht Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~jahanbakht
Ramezan, Jahanian Psychology http://kiau.ac.ir/~jahanian
Ali, Jahankhah Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~jahankhah
dr jalal, derakhshah Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~jalal_derakhshah
dr ali, alijamaat Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~jamaat
jamal, rezaei hoseinabadi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~jamal.rezaei
Dr. Reza, Jamalpour Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~jamalpour_reza
jamshid, faze Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~jamshid.fayz
Hamid Reza, Janaghi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~janaghi
Manuchehr Jandaghi Semnani Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~jandaghi
javid, peymani Psychology http://kiau.ac.ir/~javid.peymani
Seid, Mohamadjavad Sepidehdam Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~jsepidehdam
Javad, Yaghoubi Derabi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~jyderabi
Keivan, Moghadas Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~k-moghaddas
Rashid, Kakavand Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~kakavand
kamran, moghadami Unknown http://kiau.ac.ir/~kamran.moghadami
abdolkarim, kashi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~karim.kashi
Mehdi, Kasbparast Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~kasbparast
Katayoun, Haghverdi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~katayoun.haghverdi
kayvan, moghaddasi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~kayvan.moghaddasi
elham, keshmiri zadeh Unknown http://kiau.ac.ir/~keshmiri
fatemeh, keyhanlou Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~keyhanlou
hamed, keypour Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~keypour
khadije, imani science http://kiau.ac.ir/~khadije.imani
javad, khaleghian Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~khaleghian
majid, khalili Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~khalili.mj
Majid, khalilian Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~khalilian
ahmad, khanipour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~khanipour
rahim, khastu Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~khastu-r
simin, khazraei shoolay far Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~khazraei
manoochehr, khodarahmi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~khodarahmi
seyyed Khosrow, housein ashrafi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~khosrow.ashrafi
kimiyasadat, ajayebi science http://kiau.ac.ir/~kimiya.ajayebi
kiomars, yaserian science http://kiau.ac.ir/~kiomars.yaserian
kobra.tavassoli Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~kobra.tavassoli
Mehdi, Kohandel Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~kohandel
valioullah, koohdar Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~koohdar
Ataollah, Koopal Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~koopal
Leila, Jabalameli science http://kiau.ac.ir/~l.jabalameli
leila, mohamadkhani shahri Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~l.mohamadkhani
ahmad, jahan latibari Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~latibari
Mohamad ali, Lessani Fesharaki Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~lessani
Morteza, Khodabin science http://kiau.ac.ir/~m-khodabin
Mohamadreza, Malardi science http://kiau.ac.ir/~m-melardi
Mehrdad, Monsefi science http://kiau.ac.ir/~m-monsefi
Masoud, Shahraki Ghadimi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~m-shahraki
Mahdi, Yousefi science http://kiau.ac.ir/~m-yousefi
mahdi, aloosh Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~m.aloosh
mohadeseh, amini harsini Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~m.amini
masoud, babakhani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~m.babakhani
seyed mohammad, karimi behbahani Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~m.behbahani
majid, bemani mohamadabadi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~m.bemani
masoume, mahmoodi darian science http://kiau.ac.ir/~m.darian
mona, daryaafzoon Psychology http://kiau.ac.ir/~m.daryaafzoon
dr mahmood, erfani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~m.erfani
Mahdi.Fathollah Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~m.fathollah
marjan, hoseinzadeh taghvai Psychology http://kiau.ac.ir/~m.h.taghvai
dr mahdi, habibi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~m.habibi
sayd moghtada, hashemiparast science http://kiau.ac.ir/~m.hashemiparast
dr mahdi, hedayati Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~m.hedayati
mohammad, jahanshahi science http://kiau.ac.ir/~m.jahanshahi
maryam, khosravi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~m.khosravi
Mehran, Kurdtabar science http://kiau.ac.ir/~m.kurdtabar
mahdi, marjani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~m.marjani
maryam, mashayekh Psychology http://kiau.ac.ir/~m.mashayekh
mahsa, mohsenzadeh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~m.mohsenzadeh
mehrdad, monsefi science http://kiau.ac.ir/~m.monsefi
mohammad, moradi science http://kiau.ac.ir/~m.moradi
mohammad, motamedi motlagh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~m.motamedi
monireh, movahedi science http://kiau.ac.ir/~m.movahedi
mohamadtaher, nezami Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~m.nezami
mahmoud, pirhadi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~m.pirhadi
??? Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~m.ramezankhani
mohammadreza, taghdiri Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~m.taghdiri
Mohamadreza, Farjadinasab Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~m_farjadi
maah, nazari Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~maah.nazari
Mehrdad, Abbasi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mabbasi
Reza, Madoliat Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~madoliat
mohamad, maghasedi science http://kiau.ac.ir/~maghasedi
davood, maghsoodi shoorabi science http://kiau.ac.ir/~maghsoodi.s
Mohamadhasan, Zargazi science http://kiau.ac.ir/~mahanaus
mahbobe, lari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mahbobe.lari
dotor mahboobeh, mazhar Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mahboobeh.mazhari
mahdi, khodaei Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mahdi.khodaei
dr mahdi, mohaghegh Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mahdi.mohaghegh
mahdi, omrani science http://kiau.ac.ir/~mahdi.omrani
ali, mahdizadeh Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mahdizadeh
mahmood, borjali Psychology http://kiau.ac.ir/~mahmood.borjali
mahmood, ghoranneviss science http://kiau.ac.ir/~mahmood.ghoranneviss
Ali, Mahmoudi Unknown http://kiau.ac.ir/~mahmoudi
mahnaz, shoghi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mahnaz.shoghi
Mahsa, Akbari Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~mahsa.akbari
mahtab, salimi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mahtab.salimi
Abas, Mahyar Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mahyar
seyyed majid, borghei Unknown http://kiau.ac.ir/~majid.borghei
majid, zohrebandian science http://kiau.ac.ir/~majid.zohrebandian
Majid, Ghafouri Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~majidghafouri
Payam, Makvandi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~makvandi
Malakeh, Farahani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~malakeh.farahani
khosro, maleknejad science http://kiau.ac.ir/~maleknejad
Mandana, Arash Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mandana_arash
mani, mirfeizi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mani
mania, asgharpour Psychology http://kiau.ac.ir/~mania.asgharpour
mansooreh, tajvidi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mansooreh.tajvidi
Gholam, Bagheri Marandi science http://kiau.ac.ir/~marandi
Bahram, Mardani Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mardani
maryam, aghazadeh science http://kiau.ac.ir/~maryam.aghazadeh
maryam, attari daneshjoo dr riazi science http://kiau.ac.ir/~maryam.attari
maryam, bahrami Psychology http://kiau.ac.ir/~maryam.bahrami
maryam farmahini ilkaei Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~maryam.farahani
maryam, khadem azghadi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~maryam.khadem
maryam, moarefi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~maryam.moarefi
maryam, yasrebirad Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~maryam.yasrebirad
Mohammad Ali Soleyman Fallah Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~masfallah
Zohre, Mashak Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mashak
mashayekhi science http://kiau.ac.ir/~mashayekhi
Masoud.Noroozi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~masoud.noroozi
matin, baymaninezhad Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~matin.baymani
masoomeh, bakhtiari Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mbakhtiari
mohamad, mahdi mirzaei Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~md.mirzaei
megerdich, toomanian science http://kiau.ac.ir/~megerdich.toomanian
mehdi, kasbparast Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~mehdi.kasbparast
mehdi, rezaee Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mehdi.rezaee
Iraj, Mehraki Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mehraki
Mehran, Roohnia Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mehran.roohnia
mehran, sardaripour Psychology http://kiau.ac.ir/~mehran.sardaripour
Mehrdad, Shakib Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mehrdad.shakib
Mehrnoush, Ghodsi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mehrnoush.ghodsi
mehrshid, tavakoli Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mehrshid.tavakoli
Tahereh, Mesgar Harvi Psychology http://kiau.ac.ir/~mesgar
Mahmoud, Ghorannevis science http://kiau.ac.ir/~mghorannevis
mohamadhasan, serajsadeghi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mh.sadeghi
Mina Aalavi Naeini Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mina.alavi
parviz, mirakhorli Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mirakhorli
seyed Mohamad, mir shafiee Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~mirshafiee
zinabossadat, mirshamsi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mirshamsi
Bhroz,Mirza science http://kiau.ac.ir/~mirza
mitra, azizi masooleh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~mitra.azizi
mohamad javad, kazemeini Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mjkazemeini
Mohamad, Lotfolahi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mlotfolahi
Maghsoud, Mohamadi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mmohammadi
Mehrdad, Nazemi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~mnazemi
morteza, ebrahimi science http://kiau.ac.ir/~mo.ebrahimi
ali mohammad, moazzeni Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~moazzeni
Mostafa, Moballeghi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~moballeghi
masoud, moeini shabestari Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~moeini.sh
Kamran, Moghadami Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~moghadami
Saeid, Moghimi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~moghimi
mohamad, hashamdar Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mohamad.hashamdar
mohamadali, rezaei Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mohamadali.rezaei
mohamadrezabeliad Psychology http://kiau.ac.ir/~mohamadreza.beliad
mohamadreza, rehimnejad Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mohamadreza.rahimnejad
mohamadreza, eirafi Psychology http://kiau.ac.ir/~mohamadreza.seirafi
Mohammad, Hakami Psychology http://kiau.ac.ir/~mohammad.hakami
seyed mohammad, hoseini Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mohammad.hoseini
mohammad nabi ilkaei Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mohammad.ilkaei
Mohammad, Taghdiri Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mohammad.taghdiri
mohammad hosein, tavanaei sarah dini Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~mohammad.tavanaei
Mohammad Ali Rezaei Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~mohammadali.rezaei
mohamadreza, Ardakani Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mohammadreza.ardakani
Mohammadreza, Rahimnejad Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mohammadreza.rahimnejad
Sorosh, Mohit Mafi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mohitmafi
Mohsen, Ganbari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~mohsen.ghanbari
mohsen, mansoobifar Psychology http://kiau.ac.ir/~mohsen.mansoobifar
Ghasem, Mohseni Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~mohseni_g
mojtaba, baghbani Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~mojtaba.baghbani
Hosein, Molhem science http://kiau.ac.ir/~molhem
mehrdad, moloudi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~moloudi
Hussein, AliMomeni Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~momeni
mona, farhadi science http://kiau.ac.ir/~mona.farhadi
Ali, Moradganje Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~moradganjeh
mahdi, moradzadehfard Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~moradzadehfard
mostafa, Khosravy Alhosseini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~mostafa.khosravy
mostafa, mostafavi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mostafa.mostafavi
khodadad, mostafavi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~mostafavi
Mozhgan,Barandeh Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~mozhgan.barandeh
mohamadreza, paryani Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~mrparyani
nooshin, ghazijahani science http://kiau.ac.ir/~n.ghazijahani
naser, khodabandeh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~n.khodabandeh
nadia, taiefi nasrabadi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~n.nasrabadi
nasim, nematzadeh Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~n.nematzadeh
nastaran, safari Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~n.safari
nematollah, soltani Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~n.soltani
nadereh, momeni torkaman science http://kiau.ac.ir/~nadereh.momeni
mohamad ahmad, naeini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~naeini
nahid, jafari tabrizi science http://kiau.ac.ir/~nahid.jafari
banoodokht najafianpour Psychology http://kiau.ac.ir/~najafianpour
naser, harzandi science http://kiau.ac.ir/~naser.harzandi
naser, moniri science http://kiau.ac.ir/~naser.moniri
naser, towhidi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~naser_towhidi
Mohamad, Nasermeli Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~nasermeli
Nasrin, Azimi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~nasrin.azimi
nasrin, nazari Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~nasrin.nazari
sedigheh, nasrollahi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~nasrollahi
nastran, nazari Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~nastran.nazari
Natasha Pourdana Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~natasha.pourdana
natasha, qale Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~natasha.qale
navid, rahmani Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~navid.rahmani
seyyed, neamat khalifeh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~neamat.khalifeh
neda, haghighi khoshkho Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~neda.khoshkho
Neda Sotoudehravesh Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~neda.sotoudehravesh
neda, soutoodeh Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~neda.soutoodeh
Mojgan, Neinavaei Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~neinavaei
atefeh, nezhadmohamad Psychology http://kiau.ac.ir/~nezhadmohamad
Ghasem, Nickhoo Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~nickhoo
behrooz, nikkhah Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~nikkhah
mohammad javad, nikmehr science http://kiau.ac.ir/~nikmehr
Rasoul, Nikpey science http://kiau.ac.ir/~nikpey
Alireza, Nikravan shalmani Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~nikravan
Niloufar, Tahmouresi Psychology http://kiau.ac.ir/~niloufar.tahmouresi
Nima, Vaziri science http://kiau.ac.ir/~nima_vaziri
Nima, Ila Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~nimaila
Nivnozari Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~nivnozari
mahvash, noorbakhsh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~noorbakhsh
alireza, omidian science http://kiau.ac.ir/~omidian
parivash, nourbakhsh Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~p.nourbakhsh
Parvin, Shenasvand Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~p.shenasvand
parasto, yasini Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~p.yasini
payman, hajihosseini Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~p_hajihosseini
shahin, pahnadayan Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~pahnadayan
Mohamad javad, Panahandeh Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~panahandeh
Parastoo, Yasini Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~parastoo.yasini
Zarintaj, parhizgar Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~parhizkar
parisa, irannejad Psychology http://kiau.ac.ir/~parisa.irannejad
rouhallah, parvanehkhah tehran Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~parvanehkhah
parviz, ramezanpour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~parvizramezan
Payam, Haghighi khoshkho Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~pkhoshkho
hasan, poormohamad Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~poormohamad
Monirolsadat, poortolami Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~poortolami
soheil, porkhial Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~porkhial
mohamad, pournabavi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~pournabavi
raziyeh, alibakhshi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~r.alibakhshi
rasoul, bagheri Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~r.bagheri
reza, ghasemzadeh Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~r.ghasemzadeh
roya, jafari ali malek science http://kiau.ac.ir/~r.jafari
roughiyeh, shanbehei Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~r.shanbehei
Mohamadreza, RashidKordestani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~r_kordestani
behrad, radmehr Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~radmehr
remazan, jahanian Psychology http://kiau.ac.ir/~ramezan.jahanian
ramin, tahavvori Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~ramin.tahavvori
Reza, Asadi Moghadam Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~ramoghaddam
mohamadreza, asgari Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~reza.asgari
reza, efatnejad Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~reza.efatnejad
reza, madoliat Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~reza.madoliat
abdolreza, pishvaie Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~reza.pishvaie
reza, shirzadi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~reza.shirzadi
mohammadreza, talei science http://kiau.ac.ir/~reza.talei
Kambiz, Rezapour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~rezapour
Babak, Rezvanjoo Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~rezvanjoo
Reza, Kazemi Matin science http://kiau.ac.ir/~rkmatin
Roghie.bagheri Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~roghie.bagheri
ronak, azizi science http://kiau.ac.ir/~ronak.azizi
naziripour Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~rouhieh.naziripour
Reza, pashaei Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~rpashaei
Hosein, Sanagho Motlagh science http://kiau.ac.ir/~s-motlagh
Saeid, Vazan Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~s-vazan
Samaneh, Dabbaghchi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~s.dabbaghchi
sadat, feiznia science http://kiau.ac.ir/~s.feiznia
somayeh, haghayeghi science http://kiau.ac.ir/~s.haghayeghi
somayyeh, hamedi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~s.hamedi
somayyeh, makarem science http://kiau.ac.ir/~s.makarem
saeed, milani science http://kiau.ac.ir/~s.milani
soosan, narimani Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~s.narimani
somayeh, soleimani amiri http://kiau.ac.ir/~s.soleimani
Sousan, Ale Rasoul Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~s_alerasoul
seid ahmad, ghavami Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~sa.ghavami
azar, sabokbar science http://kiau.ac.ir/~sabokbar
Saboohi, Hadi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~saboohi
Majid, sabzeparvar Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~sabze
saeed, azimpour Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~saeed.azimpour
Saeed Bahrami Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~saeed.bahrami
jalal, safari Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~safari
saghar, sharifi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~saghar.sharifi
saied malihi Psychology http://kiau.ac.ir/~saied.malihi
Ali, Salemi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~salemiali
afsaneh, sanatkaran Phisical Educantion and Sport Science http://kiau.ac.ir/~sanatkaran
Sara, Hamzehloo Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~sara.hamzehloo
Sarah, Pashang Psychology http://kiau.ac.ir/~sarah.pashang
Moslem, Sardaripour Psychology http://kiau.ac.ir/~sardaripour
Ghilamreza, Sarraf yazdi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~sarraf
Farhad, Savabi Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~savabi
mahdi, savaghebi firoozabadi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~savaghebi
monireh, sayidmazhari Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~sayidmazhari
ebrahim, seddiqi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~seddiqi
sedighe, mosaddegh sedghi Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~sedighe.mosaddegh
dr ebrahim, seyghani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~seyghalani
Sharbanoo, Fouladi science http://kiau.ac.ir/~sh-foladi
shabnam, asbaghi Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~sh.asbaghi
shamaneh, mohamadi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~sh.mohamadi
shademan, pourmousa Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~sh.pourmousa
shekoofeh, rezaee Unknown http://kiau.ac.ir/~sh.rezaee
shokoofeh, rezaei amroabadi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~sh.rezaei
dr sheida, sodagar Psychology http://kiau.ac.ir/~sh.sodagar
Shiva, Yaghmaeian Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~sh.yaghmaeian
shapoor, reza shojaei Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~sh_shojaei
saeid, Shabani Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~shabani
Shabnam, Mirnezami Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~shabnam.mirnezami
ahmad, shafazadeh Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~shafazadeh
seyed shahaboddin, chavoshi torki Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~shahab_chavoshi
Shahla, Torkani Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~shahla.torkani
shahram, ghodsi science http://kiau.ac.ir/~shahram.ghodsi
shahram, modarres Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shahram.modarres
shahrzad, sheida Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shahrzad.sheida
parichehr, shahsavand baghdadi Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~shahsavand
shahyar, saadat Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shahyar.saadat
roughayyeh, shanbei Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shanbei
gholamreza, shayeganrad science http://kiau.ac.ir/~shayeganrad
ahmad, shayghan manesh science http://kiau.ac.ir/~shayghan
seyed ehsan, shirangi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~shirangi
asghar, shirazpour Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~shirazpour
mohamadali, shirkhani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~shirkhani237
shiva, yaghoubi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shiva.yaghoubi
Rashid, Shojaei Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~shojaei
sholeh, abhari laleh Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~sholeh.laleh
behrooz, shoujaei science http://kiau.ac.ir/~shoujaei
Sharareh, Sharifi Yazdi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~shsharifiyazdi
sima, farshid Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~sima.farshid
Sima Saghi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~sima.saghi
simin, arabi science http://kiau.ac.ir/~simin.arabi
seid mohammad, hoseini Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~sm_hoseini
seyyed mahdi, miri Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~smmiri
sedighe naeem hassani Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~snaeem
soheila, moghimi hanjani Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~soheila.moghimi
Solati Jalal science http://kiau.ac.ir/~solati
mohammad mahdi, soleimani Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~soleimani
shahroukh, sorkhkhah Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~sorkhkhah
Shahrzad, Sotoudeh Unknown http://kiau.ac.ir/~sotoudeh
seyed pedram, khandani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~sp.khandani
Shojaei, Reza Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~sshojaei
susanasghari science http://kiau.ac.ir/~susan.asghari
dr tahmineh, parsaei Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~t.parsaei
Mehran, Tadayon Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~tadayon
Leila, Tafreshi Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~tafreshi
tahereh, ranjbar aripour Psychology http://kiau.ac.ir/~tahereh.ranjbar
abdolmajid, talebtash Islamic and Human Science Research http://kiau.ac.ir/~talebtash
Abas, Tamjidi Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~tamjidi
abbas, tavassoli Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~tavasolia
behrooz, toofanian Management and Accountancy http://kiau.ac.ir/~toofanian
parvin, torabzadeh khorasani science http://kiau.ac.ir/~torabzadeh
toraj, aghdaei Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~toraj.aghdaei
Nadere, Torkaman science http://kiau.ac.ir/~torkaman
vahideh, alipour Psychology http://kiau.ac.ir/~v.alipour
vilma, bayramzadeh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~v.bayramzadeh
vahid abouei Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~vahid.abouei
vahid reza, safdari Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~vahid.safdari
vali, enjilela Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~vali.enjilela
Vali, Borimnejad Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~vali_borimnejad
valiollah, kohdar Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~valiollah.kohdar
varya, touhidi Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~varya.touhidi
seaid mohamad, hoseaini Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~winter
arash, yazdanpanah Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~yazdanpanah
zohreh, ghorannevis science http://kiau.ac.ir/~z.ghorannevis
Zahra, Seyedraoufi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~z.seyedraoufi
zahra, azizi science http://kiau.ac.ir/~zahra.azizi
zahra, dorri Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~zahra.dorri
Zahra, Hosseininodeh Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~zahra.hosseini
zahra, labadi Psychology http://kiau.ac.ir/~zahra.labadi
zahra, meghnatisi science http://kiau.ac.ir/~zahra.meghnatisi
Zhra,Sabzi Technical and Engineering http://kiau.ac.ir/~zahra.sabzi
zahra, soltani Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~zahra.soltani
zaki, bayagooei Mechatronics Engineering http://kiau.ac.ir/~zaki.bayagooei
mohamad sadegh, zakikhani Law and Political Science http://kiau.ac.ir/~zakikhani
zohreh, zarabi zadeh science http://kiau.ac.ir/~zarabi
zarin, ajoodani Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~zarin.ajoodani
manoochehr, zarrinkafsh Agriculture and Natural Resources http://kiau.ac.ir/~zarrinkafsh
sharareh, zeighami mohamadi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~zeighami
Marjan, Ziaei Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~ziaee
zohre, mohamadi zenoozagh Literature and Foreign Language http://kiau.ac.ir/~zohre.mohamadi
Zohreh,Abdolmaleki Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~zohreh.abdolmaleki
zohreh, darabi Nursing and Midwifry http://kiau.ac.ir/~zohreh.darabi
Zohreh, Mashak Veterinary Medicine http://kiau.ac.ir/~zohreh.mashak
zohreh, momeni science http://kiau.ac.ir/~zohreh.momeni

ََ

Islamic Azad University, Karaj Branch