دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج

آدرس وب سایت شخصی دانشجویان محترم دانشگاه

 

کلیه دانشجویان  محترمی  که در server  دانشگاه شناسه کاربر دارند  دارای پست الکترونیک با دامنه (kiau.ac.ir) و همچنین وب سایت شخصی می باشند.
جدولی که مشاهده می فرمایید بر اساس "نام کاربر" مرتب گردیده است . آدرس پست الکترونیک هر کاربر همان
username بعلاوه kiau.ac.ir  به صورت Username@kiau.ac.ir  می باشد . به علت اینکه برنامه هایی که به طور اتوماتیک دراینترنت در جستجوی آدرسهای پست الکترونیک  معتبر دانشگاهی هستند ، نتوانند از این طریق از  آدرس شما  جهت فرستادن  هرزنامه ها و تبلیغات استفاده کنند ، آدرس پست الکترونیک کاربران به طور کامل  پشت سر هم ذکر نشده است.
روش
update نمودن home page شخصی
به طور کامل در اینجا ذکر گردیده است که به سادگی می توانید با برنامه ای مانند frontpage که جزء مجموعه های office و بسیار شبیه microsoft word می باشد وب سایت خود را طراحی نموده و در فضای اختصاصی وب سایت خود قرار دهید.اگر در این مورد باز هم اطلاعات دیگری لازم داشتید می توانید به  support@kiau.ac.ir نامه بفرستید .دانشجویان محترمی که وب سایت شخصی خود را تغییر دادند به آدرس support@kiau.ac.ir نامه فرستاده و اطلاع دهند تا آدرس  وب سایت شخصی آنها   برای دسترسی سریعتر  کاربران  نمایانتر گردد. 

Full Name
USERNAME
WEB ADDRESS
12345 Leila http://kiau.ac.ir/~Leila
940031657 a.farahmand http://kiau.ac.ir/~a.farahmand
A Farhadi a.farhadi http://kiau.ac.ir/~a.farhadi
afsoon, goodarzian a.goodarzian http://kiau.ac.ir/~a.goodarzian
amirhosein, hejazi a.hejazi http://kiau.ac.ir/~a.hejazi
akram, khodamipour a.khodamipour http://kiau.ac.ir/~a.khodamipour
930538712 a.majdabadi http://kiau.ac.ir/~a.majdabadi
akbar sadighi a.sadighi http://kiau.ac.ir/~a.sadighi
ayob samadi galojeh a.samadi http://kiau.ac.ir/~a.samadi
ali, shahsavary a.shahsavary http://kiau.ac.ir/~a.shahsavary
ali asghar sholehaghighi a.sholehaghighi http://kiau.ac.ir/~a.sholehaghighi
atiyeh, taghizabet a.taghizabet http://kiau.ac.ir/~a.taghizabet
ayat, tamrinia a.tamrinia http://kiau.ac.ir/~a.tamrinia
alireza valipour baboli a.valipour http://kiau.ac.ir/~a.valipour
soheila ahmad soltani a_soltani http://kiau.ac.ir/~a_soltani
abbasali ganji aa.ganji http://kiau.ac.ir/~aa.ganji
950314361 abbas.dehghanisaniji http://kiau.ac.ir/~abbas.dehghanisaniji
Seyyed Abolghasem,Sabbagh abolghasem.sabbagh http://kiau.ac.ir/~abolghasem.sabbagh
abolhasan mahdavi ad.mahdavi http://kiau.ac.ir/~ad.mahdavi
vahid aghapouramin aghapouramin http://kiau.ac.ir/~aghapouramin
930634293 ahmadreza.kazemi http://kiau.ac.ir/~ahmadreza.kazemi
950317475 akbar.sadatian http://kiau.ac.ir/~akbar.sadatian
akram, karimi akram.karimi http://kiau.ac.ir/~akram.karimi
akram sarabi asiabar akram.sarabi http://kiau.ac.ir/~akram.sarabi
940080763 ali.ilchi http://kiau.ac.ir/~ali.ilchi
950321871 ali.khomari http://kiau.ac.ir/~ali.khomari
950315769 alireza.ahrar http://kiau.ac.ir/~alireza.ahrar
900832477 alireza.arsalani http://kiau.ac.ir/~alireza.arsalani
950324326 alireza.khaghani http://kiau.ac.ir/~alireza.khaghani
940427728 amin.rahimi http://kiau.ac.ir/~amin.rahimi
920001438 amir.kalhor http://kiau.ac.ir/~amir.kalhor
950315371 amir.yadollahi http://kiau.ac.ir/~amir.yadollahi
Amirsaleh Baghdadi amirsaleh.baghdadi http://kiau.ac.ir/~amirsaleh.baghdadi
amir reza, rohizadeh ar.rohizadeh http://kiau.ac.ir/~ar.rohizadeh
950323492 arash.mahmoudian http://kiau.ac.ir/~arash.mahmoudian
the asgharihoseinpour http://kiau.ac.ir/~asgharihoseinpour
atiyeh, mashhadigholam atiyeh.mashhadi http://kiau.ac.ir/~atiyeh.mashhadi
ayoobi ayoobi http://kiau.ac.ir/~ayoobi
azade, biabani azade.biabani http://kiau.ac.ir/~azade.biabani
azadeh, khodaei azadeh.khodaei http://kiau.ac.ir/~azadeh.khodaei
920002280 azam.esmailzadeh http://kiau.ac.ir/~azam.esmailzadeh
babak, farzaneh babak.farzaneh http://kiau.ac.ir/~babak.farzaneh
bahareh farahani bahare2farahani http://kiau.ac.ir/~bahare2farahani
930544322 bahareh.emaami http://kiau.ac.ir/~bahareh.emaami
balal, karimi balal.karimi http://kiau.ac.ir/~balal.karimi
behrouz, niroomandfam behrouz.niroomandfam http://kiau.ac.ir/~behrouz.niroomandfam
camellia, karimi camellia.karimi http://kiau.ac.ir/~camellia.karimi
davood, sepehr davoud.sepehr http://kiau.ac.ir/~davoud.sepehr
abdollah, dinmohammadi dinmohammadi http://kiau.ac.ir/~dinmohammadi
drmhajilou drmhajilou http://kiau.ac.ir/~drmhajilou
ebrahim babapour e.babapour http://kiau.ac.ir/~e.babapour
einollah fathizadeh e_fathizadeh http://kiau.ac.ir/~e_fathizadeh
940425350 ebrahim.byagowi http://kiau.ac.ir/~ebrahim.byagowi
ebrahim, nowruzi ebrahim.nowruzi http://kiau.ac.ir/~ebrahim.nowruzi
Mahmoud'Egder egder http://kiau.ac.ir/~egder
ehsan, rounagh ehsan.rounagh http://kiau.ac.ir/~ehsan.rounagh
elahe, abyar elahe.abyar http://kiau.ac.ir/~elahe.abyar
elaheh.abyar elaheh.abyar http://kiau.ac.ir/~elaheh.abyar
elyas, salimi elyas.salimi http://kiau.ac.ir/~elyas.salimi
ensieh, vali ensieh.vali http://kiau.ac.ir/~ensieh.vali
erfan, mohamadi erfan.mohamadi http://kiau.ac.ir/~erfan.mohamadi
syed es'hagh hashemi karouei es.hashemi http://kiau.ac.ir/~es.hashemi
the ezhari http://kiau.ac.ir/~ezhari
feyzollah, alipanah f.alipanah http://kiau.ac.ir/~f.alipanah
fariba, amini f.amini http://kiau.ac.ir/~f.amini
faramarz, daraei f.daraei http://kiau.ac.ir/~f.daraei
foroogh, farazjoo f.farazjoo http://kiau.ac.ir/~f.farazjoo
farzaneh, ghanimi f.ghanimi http://kiau.ac.ir/~f.ghanimi
farzaneh, hassanzadeh namin f.hassanzadeh http://kiau.ac.ir/~f.hassanzadeh
fatemeh khadivi derakhshan f.khadivi http://kiau.ac.ir/~f.khadivi
fatemeh, khakshor shandiz f.khakshor http://kiau.ac.ir/~f.khakshor
fahemehsadat, mirjalili f.mirjalili http://kiau.ac.ir/~f.mirjalili
930550120 f.parsamanesh http://kiau.ac.ir/~f.parsamanesh
fereshteh, rezaeinasab f.rezaei http://kiau.ac.ir/~f.rezaei
faezeh saleki f.saleki http://kiau.ac.ir/~f.saleki
farkhondeh hosseini shekarabi f.shekarabi http://kiau.ac.ir/~f.shekarabi
Faranak,Heidar Abadi faranak.heidarabadi http://kiau.ac.ir/~faranak.heidarabadi
farhadi farhadi http://kiau.ac.ir/~farhadi
940435583 farhadzadeh http://kiau.ac.ir/~farhadzadeh
940425756 fariba.khalafi http://kiau.ac.ir/~fariba.khalafi
farzad, mohammadi farzad.mohammadi http://kiau.ac.ir/~farzad.mohammadi
farzad, vazinram farzad.vazinram http://kiau.ac.ir/~farzad.vazinram
930141510 fateme.afshari http://kiau.ac.ir/~fateme.afshari
930622805 fatemeh.karimi http://kiau.ac.ir/~fatemeh.karimi
930143014 fatemeh.madandar http://kiau.ac.ir/~fatemeh.madandar
forough, saraei forough.saraei http://kiau.ac.ir/~forough.saraei
jabraeil, ghorbanpoor g.ghorbanpoor http://kiau.ac.ir/~g.ghorbanpoor
gholam ali, movahedi asl gh.movehedi http://kiau.ac.ir/~gh.movehedi
the ghademepaindh http://kiau.ac.ir/~ghademepaindh
the gholami http://kiau.ac.ir/~gholami
Roghaieh.godarzvand chegini godarzvand http://kiau.ac.ir/~godarzvand
golzar, younesi golzar.younesi http://kiau.ac.ir/~golzar.younesi
940143463 h.andisheh http://kiau.ac.ir/~h.andisheh
hamid, gharagozlu h.gharagozlu http://kiau.ac.ir/~h.gharagozlu
hossein, ghasemzadeh h.ghasemzadeh http://kiau.ac.ir/~h.ghasemzadeh
hebatollah, hashemi h.hashemi http://kiau.ac.ir/~h.hashemi
920590840 h.khazaei http://kiau.ac.ir/~h.khazaei
hossein, mikaeili h.mikaeili http://kiau.ac.ir/~h.mikaeili
hamdam, mollajafar h.mollajafar http://kiau.ac.ir/~h.mollajafar
920002712 h.tondro http://kiau.ac.ir/~h.tondro
hossein tondroo h.tondroo http://kiau.ac.ir/~h.tondroo
mohamadhadi fakoor hadi.fakoor http://kiau.ac.ir/~hadi.fakoor
hadi, khiabani hadi.khiabani http://kiau.ac.ir/~hadi.khiabani
hadi, mashhadi hadi.mashhadi http://kiau.ac.ir/~hadi.mashhadi
hadi, shabanpour hadi.shabanpour http://kiau.ac.ir/~hadi.shabanpour
950313782 hadis.goodarzi http://kiau.ac.ir/~hadis.goodarzi
911095358 hadiseh.alishiri http://kiau.ac.ir/~hadiseh.alishiri
hajar, nouriani hajar.nouriani http://kiau.ac.ir/~hajar.nouriani
alireza, hajieskandar hajieskandar http://kiau.ac.ir/~hajieskandar
hamid, kargar barzi hamid.kargar http://kiau.ac.ir/~hamid.kargar
950334640 hamideh.hosseinabadi http://kiau.ac.ir/~hamideh.hosseinabadi
940047569 hamidreza.mansouryar http://kiau.ac.ir/~hamidreza.mansouryar
the hasanvandi http://kiau.ac.ir/~hasanvandi
950332492 hassanali.mahmoudi http://kiau.ac.ir/~hassanali.mahmoudi
hoda beygom hosseini taghartapeh hoda.hosseini http://kiau.ac.ir/~hoda.hosseini
hoda sadat shekarabi hoda.shekarabi http://kiau.ac.ir/~hoda.shekarabi
hossein, kiani hossein.kiani http://kiau.ac.ir/~hossein.kiani
hamidreza sepehrifar hr.sepehrifar http://kiau.ac.ir/~hr.sepehrifar
940080763 ilchighazaan http://kiau.ac.ir/~ilchighazaan
iraj najafi iraj.najafi http://kiau.ac.ir/~iraj.najafi
isa, zamanpour isa.zamanpour http://kiau.ac.ir/~isa.zamanpour
kazem, dastgerdi k.dastgerdi http://kiau.ac.ir/~k.dastgerdi
940523375 k.mosazadeh http://kiau.ac.ir/~k.mosazadeh
940424309 kadijeh.babakhani http://kiau.ac.ir/~kadijeh.babakhani
shorayeh daneshjooei kargoroh.computer http://kiau.ac.ir/~kargoroh.computer
shorayeh daneshjooei kargoroh.elec http://kiau.ac.ir/~kargoroh.elec
shorayeh daneshjooei kargoroh.mekanik http://kiau.ac.ir/~kargoroh.mekanik
shorayeh daneshjooei kargoroh.metaloji http://kiau.ac.ir/~kargoroh.metaloji
shorayeh daneshjooei kargoroh.omran http://kiau.ac.ir/~kargoroh.omran
shorayeh daneshjooei kargoroh.robot http://kiau.ac.ir/~kargoroh.robot
shorayeh daneshjooei kargoroh.sanaye http://kiau.ac.ir/~kargoroh.sanaye
950326262 katayoon.oroji http://kiau.ac.ir/~katayoon.oroji
sci keysaan.mahshid http://kiau.ac.ir/~keysaan.mahshid
940424309 kh.babakhani http://kiau.ac.ir/~kh.babakhani
khodayar goodarzi kh.goodarzi http://kiau.ac.ir/~kh.goodarzi
psy khadijeh.babakhani http://kiau.ac.ir/~khadijeh.babakhani
narges khatoon tohidi khatoon.tohidi http://kiau.ac.ir/~khatoon.tohidi
920000139 khatoontohidi http://kiau.ac.ir/~khatoontohidi
kia, anoosha kia.anoosha http://kiau.ac.ir/~kia.anoosha
leila, etminan l.etminan http://kiau.ac.ir/~l.etminan
leila, shamkoeyan l.shamkoeyan http://kiau.ac.ir/~l.shamkoeyan
la http://kiau.ac.ir/~la
leila safari zanjani laila.safari http://kiau.ac.ir/~laila.safari
leila, falahi leila.falahi http://kiau.ac.ir/~leila.falahi
Leila,Kolahdoozi leila.kolahdoozi http://kiau.ac.ir/~leila.kolahdoozi
leila, safari zanjani leila.safari http://kiau.ac.ir/~leila.safari
leila, zeinalzade ahranjani leila.zeinalzade http://kiau.ac.ir/~leila.zeinalzade
mohamad, ahmadnezhad m.ahmadnezhad http://kiau.ac.ir/~m.ahmadnezhad
mahdi, ali heidari buki m.aliheidari http://kiau.ac.ir/~m.aliheidari
mohammad hossein asroush m.asroush http://kiau.ac.ir/~m.asroush
mozhgan bagherboom m.bagherboom http://kiau.ac.ir/~m.bagherboom
mohamadreza, bakhtiary m.bakhtiary http://kiau.ac.ir/~m.bakhtiary
mahdiyeh bayat m.bayat http://kiau.ac.ir/~m.bayat
mahdi, esfahani m.esfahani http://kiau.ac.ir/~m.esfahani
mahbobeh ezadi m.ezadi http://kiau.ac.ir/~m.ezadi
mohsen, fallahpour m.fallahpour http://kiau.ac.ir/~m.fallahpour
maryam, fouladvand m.fouladvand http://kiau.ac.ir/~m.fouladvand
mohammad, hajarian m.hajarian http://kiau.ac.ir/~m.hajarian
940201598 m.hajirezaei http://kiau.ac.ir/~m.hajirezaei
890190889 m.jafarbeglou http://kiau.ac.ir/~m.jafarbeglou
mec m.kherad http://kiau.ac.ir/~m.kherad
mojdeh, khodapanah m.khodapanah http://kiau.ac.ir/~m.khodapanah
maryam khorshidi m.khorshidi http://kiau.ac.ir/~m.khorshidi
seyed mohamad hosein, mir hashemi route m.mirhashemi http://kiau.ac.ir/~m.mirhashemi
mohamadreza mohamadi m.mohamadi http://kiau.ac.ir/~m.mohamadi
mahdi, mohammadi m.mohammadi http://kiau.ac.ir/~m.mohammadi
masoomeh, mohseni kabir m.mohsenikabir http://kiau.ac.ir/~m.mohsenikabir
mohamadreza mohsenizadeh m.mohseny http://kiau.ac.ir/~m.mohseny
mohsen, mokhtarian m.mokhtarian http://kiau.ac.ir/~m.mokhtarian
meisam, montazer m.montazer http://kiau.ac.ir/~m.montazer
mohammadreza nasri m.nasri http://kiau.ac.ir/~m.nasri
masoumeh, nezamdoust m.nezamdoust http://kiau.ac.ir/~m.nezamdoust
mostafa noori m.noori http://kiau.ac.ir/~m.noori
marziyeh, pahlevan mazandarani m.pahlevan http://kiau.ac.ir/~m.pahlevan
mostafa qalavand m.qalavand http://kiau.ac.ir/~m.qalavand
mohamad rahgoshai m.rahgosha http://kiau.ac.ir/~m.rahgosha
mohamad rahimian m.rahimian http://kiau.ac.ir/~m.rahimian
madjid rostami m.rostami http://kiau.ac.ir/~m.rostami
seid mohsen sadatrasoul m.sadatrasoul http://kiau.ac.ir/~m.sadatrasoul
maryam, valian m.valian http://kiau.ac.ir/~m.valian
940430031 m.yourdkhany http://kiau.ac.ir/~m.yourdkhany
manochehr kazemi m_kazemi http://kiau.ac.ir/~m_kazemi
mehrali alizadeh ma.alizadeh http://kiau.ac.ir/~ma.alizadeh
daneshjoo mohamad ali amini ma.amini http://kiau.ac.ir/~ma.amini
masoomeh aqamohamadi ma.aqamohamadi http://kiau.ac.ir/~ma.aqamohamadi
masomeh taherian ma.taherian http://kiau.ac.ir/~ma.taherian
960007566 maedeh.jafari http://kiau.ac.ir/~maedeh.jafari
mahdi mirjaberi mahdi.mirjaberi http://kiau.ac.ir/~mahdi.mirjaberi
mahdi talebi mahdi.talebi http://kiau.ac.ir/~mahdi.talebi
950325576 mahshid.ghanbari http://kiau.ac.ir/~mahshid.ghanbari
mandana zafari mandana.zafari http://kiau.ac.ir/~mandana.zafari
maral abolqasemi maral.abolqasemi http://kiau.ac.ir/~maral.abolqasemi
maral, kolahkaj maral.kolahkaj http://kiau.ac.ir/~maral.kolahkaj
950322628 maryam.afsharnia http://kiau.ac.ir/~maryam.afsharnia
maryam, akbarikalalagh maryam.akbari http://kiau.ac.ir/~maryam.akbari
maryam asgari maryam.asgari http://kiau.ac.ir/~maryam.asgari
950465719 maryam.ghaderi http://kiau.ac.ir/~maryam.ghaderi
maryam, govara maryam.govara http://kiau.ac.ir/~maryam.govara
maryam, hajilou maryam.hajilou http://kiau.ac.ir/~maryam.hajilou
mec maryam.mehraban http://kiau.ac.ir/~maryam.mehraban
maryam, salemi maryam.salemi http://kiau.ac.ir/~maryam.salemi
Maryam , Yourdkhany maryam.yourdkhany http://kiau.ac.ir/~maryam.yourdkhany
Masoumeh,Yousefi masoumeh.yousefi http://kiau.ac.ir/~masoumeh.yousefi
mehrnoosh mohebbi dam abi mehrnoosh.mohebbi http://kiau.ac.ir/~mehrnoosh.mohebbi
mohammad hosein sami mh_sami http://kiau.ac.ir/~mh_sami
moein rassoulinejad daneshjoo moein.rassoulinejad http://kiau.ac.ir/~moein.rassoulinejad
bahman moeini moeini_summer http://kiau.ac.ir/~moeini_summer
acc mohadeseh.abedini http://kiau.ac.ir/~mohadeseh.abedini
mohajerani mohajerani http://kiau.ac.ir/~mohajerani
950313693 mohamad.arabloo http://kiau.ac.ir/~mohamad.arabloo
930430067 mohamad.safari http://kiau.ac.ir/~mohamad.safari
950322787 mohammad.badreh http://kiau.ac.ir/~mohammad.badreh
940467979 mohammad.ghoreishi http://kiau.ac.ir/~mohammad.ghoreishi
930630940 mohammad.kiani http://kiau.ac.ir/~mohammad.kiani
mohammad, nemati mohammad.nemati http://kiau.ac.ir/~mohammad.nemati
the mohammadloo http://kiau.ac.ir/~mohammadloo
mohsen, ghorbani mohsen.ghorbani http://kiau.ac.ir/~mohsen.ghorbani
Mohtaram,Mirashe mohtaram.mirashe http://kiau.ac.ir/~mohtaram.mirashe
mojgan javahernia mojgan.javahernia http://kiau.ac.ir/~mojgan.javahernia
mona, nouhisci mona.nouhi http://kiau.ac.ir/~mona.nouhi
mona, soheilain khorzoghi mona.sohailian http://kiau.ac.ir/~mona.sohailian
930138826 mona.souri http://kiau.ac.ir/~mona.souri
Morteza Bakhshandeh morteza.bakhshandeh http://kiau.ac.ir/~morteza.bakhshandeh
Mosa,Mosazadeh mosazadeh http://kiau.ac.ir/~mosazadeh
naser asadi n.asadi http://kiau.ac.ir/~n.asadi
nazanin, bahrami samani n.bahrami http://kiau.ac.ir/~n.bahrami
nasrin karami kabir n.karamikabir http://kiau.ac.ir/~n.karamikabir
nahid rohani nasab nahid.rohaninasab http://kiau.ac.ir/~nahid.rohaninasab
najmeh, choobineh najmeh.choobineh http://kiau.ac.ir/~najmeh.choobineh
shirin najmizadeh najmizadeh http://kiau.ac.ir/~najmizadeh
yousef, namdarpour namdarpour http://kiau.ac.ir/~namdarpour
narges, golab narges.golab http://kiau.ac.ir/~narges.golab
nazal, modhej nazal.modhej http://kiau.ac.ir/~nazal.modhej
nazila jahanbakhsh basharlou nazila.jahanbakhsh http://kiau.ac.ir/~nazila.jahanbakhsh
neda, kiaee neda.kiaee http://kiau.ac.ir/~neda.kiaee
950318539 neda.rezaei http://kiau.ac.ir/~neda.rezaei
Negin, Malekshahi negin.malekshahi http://kiau.ac.ir/~negin.malekshahi
neam nezam http://kiau.ac.ir/~nezam
omid, azari omid.azari http://kiau.ac.ir/~omid.azari
940433618 p.jami http://kiau.ac.ir/~p.jami
pooneh, poursistani p.poursistani http://kiau.ac.ir/~p.poursistani
parisa sadeqi parisa.sadeqi http://kiau.ac.ir/~parisa.sadeqi
940054472 parnov http://kiau.ac.ir/~parnov
930541251 pedram.mohammadzadeh http://kiau.ac.ir/~pedram.mohammadzadeh
Akram Pourmir pourmir http://kiau.ac.ir/~pourmir
930548017 pouya.afkhami http://kiau.ac.ir/~pouya.afkhami
920642405 pouya.rabiei http://kiau.ac.ir/~pouya.rabiei
reza dastranj r.dastranj http://kiau.ac.ir/~r.dastranj
960007952 r.hedayatnejad http://kiau.ac.ir/~r.hedayatnejad
rasool, hojati r.hojati http://kiau.ac.ir/~r.hojati
razieh, irandoust r.irandoust http://kiau.ac.ir/~r.irandoust
rabeeh izadi amoli r.izadi http://kiau.ac.ir/~r.izadi
veihaneh, karimi r.karimi http://kiau.ac.ir/~r.karimi
rashin, khanghaee r.khaneghaee http://kiau.ac.ir/~r.khaneghaee
890190944 r.taherian http://kiau.ac.ir/~r.taherian
9503256252 razieh.ayati http://kiau.ac.ir/~razieh.ayati
reza arab reza.arab http://kiau.ac.ir/~reza.arab
reza, jafari reza.jafari http://kiau.ac.ir/~reza.jafari
92051061 reza.sabet http://kiau.ac.ir/~reza.sabet
reza_sane reza_sane http://kiau.ac.ir/~reza_sane
roza azizi roza.azizi http://kiau.ac.ir/~roza.azizi
940112904 s.badragheh http://kiau.ac.ir/~s.badragheh
samaneh bahramian s.bahramian http://kiau.ac.ir/~s.bahramian
930541299 s.dalvandi http://kiau.ac.ir/~s.dalvandi
940429163 s.harifi http://kiau.ac.ir/~s.harifi
saeid jahangiri s.jahangiri http://kiau.ac.ir/~s.jahangiri
sepideh, karimzadeh s.karimzadeh http://kiau.ac.ir/~s.karimzadeh
940523104 s.rezabeyk http://kiau.ac.ir/~s.rezabeyk
sara, sahranavard s.sahranavard http://kiau.ac.ir/~s.sahranavard
950336366 s.sharouni http://kiau.ac.ir/~s.sharouni
sakineh, zamanian s.zamanian http://kiau.ac.ir/~s.zamanian
sohila khojasteh galesh khaleh s_khojasteh http://kiau.ac.ir/~s_khojasteh
930142665 saeid.dabagh http://kiau.ac.ir/~saeid.dabagh
950313390 saide.zare http://kiau.ac.ir/~saide.zare
sci sajad.darabpour http://kiau.ac.ir/~sajad.darabpour
sci samadpour http://kiau.ac.ir/~samadpour
950314472 samaneh.mesgarha http://kiau.ac.ir/~samaneh.mesgarha
samira, rahimi atani samira.rahimi http://kiau.ac.ir/~samira.rahimi
940434644 sanam.falihi http://kiau.ac.ir/~sanam.falihi
920556630 sara.etemad http://kiau.ac.ir/~sara.etemad
950321648 sara.sabaei http://kiau.ac.ir/~sara.sabaei
88337051742 sarahaghjoo http://kiau.ac.ir/~sarahaghjoo
selda, habibi selda.habibi http://kiau.ac.ir/~selda.habibi
mahdi seyfahmadi seyfahmadi http://kiau.ac.ir/~seyfahmadi
shahram banaei sh.banaei http://kiau.ac.ir/~sh.banaei
shahrokh, ghasemzadeh sh.ghasemzadeh http://kiau.ac.ir/~sh.ghasemzadeh
shahrzad, hoveida sh.hoveida http://kiau.ac.ir/~sh.hoveida
940426267 sh.mirabedini http://kiau.ac.ir/~sh.mirabedini
950312929 shabnam.malekshahi http://kiau.ac.ir/~shabnam.malekshahi
manijeh, shahbazkhan shahbakhaan http://kiau.ac.ir/~shahbakhaan
shakib, shiran shakib.shiran http://kiau.ac.ir/~shakib.shiran
shohreh azimi shohreh.azimi http://kiau.ac.ir/~shohreh.azimi
siavash, golabi siavash.golabi http://kiau.ac.ir/~siavash.golabi
Simin,Zolfegharzadeh simin.zolfegharzadeh http://kiau.ac.ir/~simin.zolfegharzadeh
930140636 sina.layalestani http://kiau.ac.ir/~sina.layalestani
seyed mehdi, hosseininia sm.hosseininia http://kiau.ac.ir/~sm.hosseininia
seyed mohsen, salehi sm.salehi http://kiau.ac.ir/~sm.salehi
930542602 soheila.talebi http://kiau.ac.ir/~soheila.talebi
somayeh shaban somayeh.shaban http://kiau.ac.ir/~somayeh.shaban
Soroor soroor http://kiau.ac.ir/~soroor
soror, sadry soror.sadry http://kiau.ac.ir/~soror.sadry
std920095891 std920095891 http://kiau.ac.ir/~std920095891
std920522117 std920522117 http://kiau.ac.ir/~std920522117
M1 stu.committee http://kiau.ac.ir/~stu.committee
ar4461fr stu http://kiau.ac.ir/~stu
tayyebeh damercheli t.damercheli http://kiau.ac.ir/~t.damercheli
940449596 t.homayonnejad http://kiau.ac.ir/~t.homayonnejad
tahereh, ziadlou t.ziadlou http://kiau.ac.ir/~t.ziadlou
950335855 tahereh.haddadi http://kiau.ac.ir/~tahereh.haddadi
talaeiyeh, tabibi tala.tabibi http://kiau.ac.ir/~tala.tabibi
vahid shirvani shahenayati v.shirvani http://kiau.ac.ir/~v.shirvani
Vahid, Parvaneh vahid.parvaneh http://kiau.ac.ir/~vahid.parvaneh
p4 fanni welding http://kiau.ac.ir/~welding
yousef, masoudi y.masoudi http://kiau.ac.ir/~y.masoudi
950462117 yasamin.shamsolshoara http://kiau.ac.ir/~yasamin.shamsolshoara
950321668 yekta.sabaei http://kiau.ac.ir/~yekta.sabaei
zohreh, keykhosravi beikzadeh z.keykhosravi http://kiau.ac.ir/~z.keykhosravi
zahra shafiey kelayeh z.shafiey http://kiau.ac.ir/~z.shafiey
zahra ashouri saheli zahra.ashouri http://kiau.ac.ir/~zahra.ashouri
zahra, behfar zahra.behfar http://kiau.ac.ir/~zahra.behfar
950335210 zahra.momeni http://kiau.ac.ir/~zahra.momeni
920556747 zahra.salamifar http://kiau.ac.ir/~zahra.salamifar
920003802 zahra.shafiei http://kiau.ac.ir/~zahra.shafiei
seyed mohamad zamanzadeh zamanzadeh http://kiau.ac.ir/~zamanzadeh
950318685 zarnoush.karami http://kiau.ac.ir/~zarnoush.karami
zeinab salemi zeinab.salemi http://kiau.ac.ir/~zeinab.salemi
920528080 zeinab.seifpour http://kiau.ac.ir/~zeinab.seifpour
zahra jafari behbahani zjbehbahani http://kiau.ac.ir/~zjbehbahani

ََ

Islamic Azad University, Karaj Branch